z

Sykdomsfravær kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende. Rask og god behandling kan gi kortere eller ingen sykemeldingsperiode. Frykt for lang kø til helsehjelp er grunnen til at stadig flere kjøper behandlingsforsikring.

Advokatforeningens behandlingsforsikringstilbud garanterer konsultasjon innen 10 virkedager.

Behandlingsforsikringen dekker bl.a.:

 • 10 behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m. uten krav om henvisning fra lege,
 • 10 behandlinger hos psykolog etter henvisning fra lege,
 • undersøkelse og behandling hos spesialist,
 • operasjon på private sykehus,
 • utgifter til gjenopptrening etter operasjon,
 • 3 måneders rehabilitering,
 • tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon,
 • ny vurdering hos annen lege (second opinion),
 • kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency), som vil si at det er mulig å få dekket behandling som ikke er godkjent i Norge.

Inkluderte tilleggsdekninger

 • Tryg legehjelp (legehjelp på telefon døgnet rundt) for hele familien,
 • Psykologisk førstehjelp, inntil 10 behandlingstimer uten henvisning,
 • Mestringstelefonen (rådgivning psykisk helse).

Tryg Legehjelp App
Tryg har endelig lansert Tryg Legehjelp App, som lastes ned fra App store. Tryg Legehjelp er åpen 24 timer i døgnet - 365 dager i året.
Appen gir ansatte med behandlingsforsikring digitale helsetjenester rett på mobilen, uten ventetid. Tryg Legehjelp kan benyttes uansett hvor du befinner deg i verden.

• Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp.
• Snakk med erfarne leger og sykepleiere, også når du er på ferie i utlandet.
• Få resept på medisiner og henvisning til spesialist.
• Om du ønsker, kan du sende bilde av symptomer til legen din.
• Få veiledning til offentlige og private helsetjenester.
• Spar tid og penger ved å unngå unødige legebesøk.

Vi har fremforhandlet et eget tilbud om behandlingsforsikring for firmaer som ønsker å tegne forsikringen for alle ansatte. Les mer om tilbudet her.

Premieberegning

Forsikringspremien avhenger av alder. Det påløper ingen egenandel.

Aldersgruppe Årspris
0-30 Kr 2 804
31-40 Kr 2 916
41-50 Kr 3 977
51-60 Kr 4 898
61-70 Kr 6 191

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Kontakt oss:

Olav Botnen

olav.botnen@lockton.com

+47 400 09 500

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen som er under 70 år. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Forsikrede må være

- fast bosatt i Norden (unntatt Færøyene og Grønland), og

- medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i Norden.

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN