z

Sykdomsfravær kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende. Rask og god behandling kan gi kortere eller ingen sykemeldingsperiode. Frykt for lang kø til helsehjelp er grunnen til at stadig flere kjøper behandlingsforsikring.

Advokatforeningens behandlingsforsikringstilbud garanterer konsultasjon innen 10 virkedager.

Behandlingsforsikringen dekker bl.a.:

 • 10 behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m. uten krav om henvisning fra lege,
 • 10 behandlinger hos psykolog etter henvisning fra lege,
 • undersøkelse og behandling hos spesialist,
 • operasjon på private sykehus,
 • utgifter til gjenopptrening etter operasjon,
 • 3 måneders rehabilitering,
 • tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon,
 • ny vurdering hos annen lege (second opinion),
 • kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency), som vil si at det er mulig å få dekket behandling som ikke er godkjent i Norge.

Inkluderte tilleggsdekninger

 • Tryg legehjelp (legehjelp på telefon døgnet rundt) for hele familien,
 • Psykologisk førstehjelp, inntil 10 behandlingstimer uten henvisning,
 • Mestringstelefonen (rådgivning psykisk helse).

Tryg Legehjelp App
Tryg har endelig lansert Tryg Legehjelp App, som lastes ned fra App store. Tryg Legehjelp er åpen 24 timer i døgnet - 365 dager i året.
Appen gir ansatte med behandlingsforsikring digitale helsetjenester rett på mobilen, uten ventetid. Tryg Legehjelp kan benyttes uansett hvor du befinner deg i verden.

• Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp.
• Snakk med erfarne leger og sykepleiere, også når du er på ferie i utlandet.
• Få resept på medisiner og henvisning til spesialist.
• Om du ønsker, kan du sende bilde av symptomer til legen din.
• Få veiledning til offentlige og private helsetjenester.
• Spar tid og penger ved å unngå unødige legebesøk.

For advokatfirma som tegner behandlingsforsikring for 5 eller flere ansatte er det ikke krav om utfylling av helseerklæring.

Vi har fremforhandlet et eget tilbud om behandlingsforsikring for de som ønsker å tegne forsikringen individuelt. Les mer om tilbudet her.

Premieberegning

Forsikringspremien avhenger av alder og om man ønsker egenandelen dekket eller ikke. Egenandelen er kr 200,- per behandling.

              Med egenandel                       Uten egenandel 

Aldersgruppe Årspris   Aldersgruppe Årspris
0-30 Kr 2345   0-30 Kr 2710
31-40 Kr 2494   31-40 Kr 2817
41-50 Kr 3510   41-50 Kr 3851
51-60 Kr 4442   51-60 Kr 4761
61-70 Kr 5703   61-70 Kr 6040

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Behandlingsforsikring tegnes i kalkulatoren. Legg inn ønsket startdato, dekning, antall per alderstrinn og trykk kjøp.

Etter innsendt søknad må helseerklæring leveres via link på siste siden. Du logger inn med bank ID for identifisering og fyller ut så presis som mulig. Dersom det skal leveres helse for flere ansatte kan linken benyttes flere ganger. Når helsevurdering er fullført får du tilsendt dokumenter per epost av Lockton. 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt selskapet har mottatt søknad med fullstendige helseopplysninger (søknadstidspunktet) og helseopplysningene er godkjent av selskapet, tidligst fra avtalens ikrafttreden.

For advokatfirma som tegner behandlingsforsikring for 5 eller flere ansatte er det ikke krav om utfylling av helseerklæring.

Det er karens for sykdom som har vist symptomer første 90 dager etter at forsikringen begynte å gjelde.

Forsikringen kan ikke tegnes med oppstart mer enn 30 dager frem i tid.

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen og er under 70 år. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Forsikrede må være

- fast bosatt i Norden (unntatt Færøyene og Grønland), og

- medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i Norden.

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no