z

Familieulykkesforsikringen dekker deg, ektefelle/samboer og barn under 20 år. Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke. Forsikringen dekker ikke invaliditet som følge av sykdom.

Tilleggsdekninger

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om familieulykkesforsikring inkluderer også følgende tilleggsdekninger:

• Medisinske behandlingsutgifter

• Erstatning til etterlatte barn

• Benbrudd og brannskade

Erstatningens størrelse

Den utbetalte erstatningen avhenger av familiesammensetningen på skadetidspunktet, se tabellen nedenfor hvor erstatningen oppgitt er ved 100% medisinsk invaliditet. Erstatningen angis i G (folketrygdens grunnbeløp) og varierer avhengig av fastslått invaliditetsgrad.

Medisinsk invaliditet - Inntil 45 G

Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn
Enslig medlem 45 G - -
Medlem m/ ektefelle 22,5 G 22,5 G -
Medlem u/ ektefelle/samboer og barn 20 G - 20 G
Medlem m/ ektefelle/samboer og barn 15 G 15 G 15 G

Død - Inntil 22,5 G

Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn
Enslig medlem 22,5 G - -
Medlem m/ ektefelle/samboer 11,25 G 11,25 G -

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet/ektefelle/samboer fyller 70 år.

Familieulykkeforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hvem er forsikringsgiver?

Advokatforeningens tilbud om familieulykkesforsikring leveres av Lloyd's Insurance Company S.A. via Norsk Forsikring AS.

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen som er under 70 år. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.