z

Reiseforsikringer har sett en revolusjon de siste årene med utvidede dekninger og høyere forsikringssummer. På samme tidspunkt har vilkårene og bestemmelsene blitt mer nyansert, noe som gjør at man ikke alltid er dekket på samme måte man forventer.

Gjennom Advokatforeningens forsikringsordning ønsker vi å tilby en bred og gjennomført reiseforsikring til medlemmer slik at du trygg når du drar på reiser. Forsikringen er via AIG med et vilkår tilpasset av Lockton.

Tjeneste- og fritidsreiseforsikringen dekker hele familien, inklusive hjemmeboende barn frem til de har fylt 21 år. Denne forsikringen sørger for at hele familien er dekket på reiser med gode forsikringssummer og et bredt vilkår.