z

Reiseforsikringer har sett en revolusjon de siste årene med utvidede dekninger og høyere forsikringssummer. På samme tidspunkt har vilkårene og bestemmelsene blitt mer nyansert, noe som gjør at man ikke alltid er dekket på samme måte man forventer.

Gjennom Advokatforeningens forsikringsordning ønsker vi å tilby en bred og gjennomført reiseforsikring til advokatfirmaer slik at de ansatte er trygge når de drar på reiser uansett om det er arbeids- eller privatreiser. Forsikringen er via AIG med et vilkår tilpasset av Lockton.

Reiseforsikringen kan tegnes både som en tjenestereiseforsikring og som en heltidsreiseforsikring. Tjenestereiseforsikringen dekker kun den ansatte ved ervervsreiser. Heltidsreiseforsikringen er en familiereiseforsikring hvor også den ansattes familie kan omfattes.

For oss er det viktig at advokatfirmaet skal kunne tilpasse sitt innkjøp. Selv om vi anbefaler å kjøpe tjeneste- og fritidsreiseforsikring for de ansatte, kan man også tegne kun tjenestereiseforsikring dersom de ansatte kjøper reiseforsikring privat.

Tjeneste- og fritidsreiseforsikringen dekker hele familien, inklusive hjemmeboende barn frem til de har fylt 21 år. Denne forsikringen sørger for at hele familien er dekket på reiser med gode forsikringssummer og et bredt vilkår.

Reiseforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hvem som kan tegne forsikringen

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater er medlem av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.