z

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring og jobber kontinuerlig med å utvikle vilkårene til det beste for medlemmene.

Til advokatfirmaer bestående av minst fem advokater/advokatfullmektiger tilbyr Advokatforeningen en firmadekning. Firmadekningen omfatter den lovpålagte sikkerhetsstillelsen og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet og inkluderer en utvidet dekning for medie-/kommunikasjonsbistand.

Tilbudet om firmadekning kan utvides til å omfatte:

  • sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling,
  • kriminalitetsforsikring som dekker advokatfirmaets formuestap som følge av en straffbar handling,
  • bistand ved dataangrep og
  • styreansvarsforsikring som dekker ansvar for styreverv i virksomheter utenfor advokatfirmaet/partnerskapet.

Advokatforeningen har utarbeidet egne forsikringsvilkår for firmadekningen. Ved særskilt ønske kan det avtales andre forsikringsvilkår.

Det enkelte advokatfirma velger størrelsen på forsikringssummen.

Tilbudet om firmadekning benyttes ofte av firmaer som har behov for høyere forsikringssummer enn standarddekningene i den kollektive ordningen for enkeltadvokater. Tilbudet gjelder ikke for kontorfellesskap.

Forsikringspremien beregnes på bakgrunn av oppgitte opplysninger om advokatfirmaet, som omsetning, antall ansatte, type klienter og virksomhets-/fagområder.

For å lette advokatfirmaets administrasjon knyttet til forsikringen, får firmaet ved opprettelsen av forsikringen rettigheter i en nettportal slik at firmaet selv kan foreta inn- og utmeldinger av forsikringsordningen ved nyansettelser i firmaet og når arbeidsforhold avsluttes.