z

Kontorforsikringen dekker advokatfirmaets maskiner, inventar og løsøre, inkludert nyanskaffelser i løpet av forsikringsåret på inntil 10 % av forsikringssummen. Ved dekningsmessig skade vil forsikringen også dekke rekonstruksjon av arkiver, samt gi erstatning ved et eventuelt avbrudd med tre ganger valgt forsikringssum.

Skader skjer på uventede måter, og det er derfor viktig at kontorforsikringen har en vid dekning slik at skadene er dekket tilstrekkelig. Av den grunn har vi lagt til utvidede dekninger som vi har sett er naturlig, slik som:

  • Rivnings- og ryddekostnader
  • Bygningsskader i leide rom
  • Skade på bygningsmessig innredning
  • Bedriftsansvar som dekker erstatningsansvar for skade på person eller ting med inntil 10 millioner kroner.
  • Underslag
  • Ran

 

Kontorforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hvem er forsikringsgiver?

Advokatforeningens tilbud om kontorforsikring leveres av Lloyd's Insurance Company via Norsk Forsikring AS.

Hvem som kan tegne forsikringen

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater er medlem av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.