z

Kontorforsikringen dekker advokatfirmaets maskiner, inventar og løsøre, inkludert nyanskaffelser i løpet av forsikringsåret på inntil 10 % av forsikringssummen. Ved dekningsmessig skade vil forsikringen også dekke rekonstruksjon av arkiver, samt gi erstatning ved et eventuelt avbrudd med tre ganger valgt forsikringssum.

Skader kan forekomme på ulike og uventede måter. Av den grunn har forsikringen en «hel dekning». Dette vil si at så lenge skadeårsaken er plutselig og uforutsett, samt ikke unntatt, skal dette omfattes.

På grunn av kontorets brede funksjon, så er det viktig at en kontorforsikring gir vid dekning og gir den erstatningen som er nødvendig ved et eventuelt skadetilfelle. Av den grunn har vi lagt til utvidede dekninger. Dette inkluderer blant annet:

  • Rivnings- og ryddekostnader
  • Bygningsskader i leide rom
  • Skade på bygningsmessig innredning
  • Bedriftsansvar som dekker erstatningsansvar for skade på person eller ting med inntil 10 millioner kroner.
  • Underslag
  • Ran

Forsikringsgiver er Lloyd's Insurance Company via deres norske forsikringsagentur, Norsk Forsikring

Kontorforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hvem er forsikringsgiver?

Forsikringsgiver er Lloyd's Insurance Company ved deres forsikringsagent i Norge, Norsk Forsikring AS.

Hvem som kan tegne forsikringen

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater er medlem av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.